Woordenlijst bij "Voor-Reeden van het Geestich Liedt-Boecxken" G.A. Bredero (1585-1618).

A

Altoos = altijd.

B

Biljon = niet gangbare munt.

D

Drucx = leed, ellende.

E

Eenrinstigheyt = eigenwijsheid.
Eygenschap = eigenaardigheid.

H

Hemel-val = dat wat uit de hemel valt, of geacht wordt uit de hemel, van God, neer te dalen..

K

Korresyvich = corrosief, invretend.

L

Lust = zin.

O

Opofferen = aanbieden.
Ommecrommen = ombuigen, krom buigen.

R

Reuckeloos = roekeloos.

S

Schroyer = geldsnoeier

T

Toeter = tutor, voogd.

V

Verkuyst met = gedient van.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 3 januari 1998.