WAT HANGT HY AEN EEN ANDER MAN,
DIE VAN SYN EYGEN LEVEN KAN

Danck hebt, wijngaert, oude stam,
dat ick een reys soo verre quam
Dat ick mijn eygen wortel had,
En soogh voortaen mijn eygen nat.
Nu wil ick naer een ander dal,
Daer uck mijn eygen wesen sal.

De vryheyt is te grooten goet,
De vryheyt is te wonder soet:
Wat hanght hy aen een ander man,
Die van sijn eygen leven kan?


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001