DIE ARM IS, ZIJ VOORZICHTIG

Waerom koomje boven drijven

Jonge bliecken, kleyne vis.
Ghy moght beter onder blijven,
Daer uw eygen wooning is:
Boven vliegen groote meeuwen
Met een wonder fel geraes,
Die gedurigh komen schreeuwen
Om te grijpen eenigh aes.
Laet daer groote vissen komen,
Laetse stijgen in de lucht,
Die geen grage vogels schromen,
Noch voor grijpers sijn beducht.
Alderhande kleyne dieren
Sijn beneden alderbest;
Daer is ’t datse mogen swieren
Daer is doch haer eygen nest:
Als een bliek hem meynt te dragen
Soo, gelijck een walle-vis,
Dat sijn voor hem wisse plagen,
Mits hy knap gevangen is.
Als een minder meynt te plegen,
Dat een meerder heeft bestaen;
Dat is hem gansch ongelegen,
Want het doet hem t’onder gaen.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001