KONST VAN BESWAREN, GAET VOOR T VERGAREN.

De meeu is in de klem, de meeu die is gegrepen,
De vogel is bekayt, de vogel is benepen:
Maer wat baet dit de schelp? ey, siet, een vreemt geval,
De vanger is bedut hoe hy het redden sal;
De vang is hem een pack, de vang die is hem tegen,
De vang is hem verdriet, hy iser me verlegen.
Wat iser menigh mensch dien gelt noch goet en past,
Want daer beleyt ontbreeckt, daer is de rijckdom last.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001