BUYTEN GESONT, BINNEN GEWONT.

De blixem kan het sweert in hondert stucken breken,
Maer laet de schee de gaef, daer in het heeft gesteken;
ít Is even soo een vyer, dat mij de pijne doet.
Ick ben, eylaes! gequetst, en noyt en liet ick bloet;
Ick ben, eylaes! gequetst, maer openbare wonden
En sijnder noyt gesien, en sijnder noyt gevonden.
Dies wensch ick tot behulp geen kruyt of machtig gras,
Ick wensche reyne salf van enckel maeghde-was.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001