GEEN DORRE BLOM, IS WELLEKOM.

Wanneer de versche roos eerst uyt begint puylen,
Al wat om bloemen vliegt, dat soeckt’er in te schuylen;
Maer alsse neder helt, verwonnen van den tijt,
Soo komt’er niet een bie die haer om honigh vrijt.
Siet daer een oudt gebruyck ontrent de groote staten:
Het rijck dat onder leyt, dat is terstont verlaten;
Een yder wijckt’er van, oock die het eens verkoos:
Men soeckt geen honigh-raet als by de versche roos.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001