EENS GEBRANT, HAEST GEVLAMT.

Hoe licht ontsteekt een licht dat eens te voren brande!
Die eens is licht geweest raeckt licht in nieuwe schande,
Een doove kool ontvonckt als sy maer vier en rijckt,
De tintel wort tot vier door al dat vier gelijckt.
Hoe licht vervalt de mensch tot alle quade streken
Die van een slim gebreck eerst onlancx is geweken!
Een die sich wagen derf, eer dat hy recht genas,
Geraeckt licht in het vuyl, daer hij te voren was.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001