GEEN BOOM EN WAST OP EENEN DAGH,
GEEN BOOM EN VALT TEN EERSTEN SLAGH.

Soo haeft ick my bevont in Venus net gevangen,
Seyd’ ick het Rosemont, waer toe veel kromme gangen?
En siet! my docht terstont de vrijster was gereet;
Maer op soo mallen waen ontfing ick dit bescheet:
De Specht, het grilligh dier, die pickt in alle boomen,
Maer wat de geck begint, ten sijn maer rechte droomen:
Hy meynt, daer is een gat; maer ’t hout is al te dick:
O vrient, een eyken boom vereyst al harder pick.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001