NIET AL GOUDT DATíER BLINCKT.

Wy sien een gult gevest, wy sien een mooye scheede,
Maer is de lemmer goet? dat swoerje wel met eede;
En efter is ít gemist: de snelle blixem-strael
En breeckt wel anders niet, als slechts het innigh stael.
Wanneer ghy menschen siet tot hoogen staet geresen,
En achtíet niet terstont het hooghste goet te wezen; (de geest)
Want daer ít hooft blinckt en klinckt, daer dwingt en wringt
Siet! waer het lichaem dreygt, daer is het hert bevreest.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001