GROOTE VREDE HEBBENSE DIE UWE WET LIEFHEBBEN.

De weerhaen staet en swiert, hij kan niet staende blijven,
Hy laet hem van de lucht geduerigh omme-drijven:
Maer als hy eenmael treft den rechten hemel-wint,
Soo is t, dat sijn gedwael ten lesten ruste vint.
Gaet suckelt, ydel hert, door alle werelts hoecken,
Doorgront al watter is, doorsnuffelt alle boecken,
Uw dorst is even groot, uw honger ongeblust;
In God, in God alleen daer is de ware lust.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001