GRIJPJ’ET WEL, SOO IS ’T MAER SPEL.

Het brandt-hout en de Min zijn twee verscheyden saecken.
Maer op gelijcken voet van ieder aen te raecken;
Want of men naer het Vyer, of nae de Minne spoet,
Daer is een seker konst hoe dat men grypen moet.
Tast daer het leyt en gloeyt, ghy sult het laten vallen;
Tast daer het niet en brant, soo is’et om te mallen:
De liefde, soete Jeught, is, ick en weet niet wat,
Sy dient, of dient u niet, na datse wort gevat.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001