’T IS KUNST TE LEVEN.

Siet, hoe de werelt gaet: daer twee gesellen vissen,:
Heeft dikmael een het nut, en d’ander moet’et missen:
Een lacht’er in de vuyst, gantsch blijde metten vang,
En d’ander schreyt’er om, en jammert uren lang;
Daer is een seker greep om dit en gint te raken,
Niet ieder is bequaem tot alderhande saken;
Wat desen heeft verrijkt, heeft genen uytgeput,
’t Was ieder even na, maer geensins even nut.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001