OORDEELT NIET, OF ’T EYNDE SIET.

Ick quam eens op een tijt daer Phylis sat en naeyde,
Ick sagh een rechten bloet die stont’er by en kraeyde,
Die riep: wat maller dingh! wat gaet de Joffer aen!
De moeyte diese neemt is beter ongedaen.
Hy sagh een stale punt, hy sagh het lijnwaet breken,
Maer waer dit henen wou en was hem niet gebleken:
Al heeft u wijs beleyt een seecker oogh-gemerck,
En toont noyt aen een dwaes een onvolkomen werck.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001