íT IS QUAET, VOOR DIE íT MIS-VAET:
íT IS GOET, VOOR DIE íT WEL DOET.

De Pieterman is nut voor spijs te zijn gegeten,
Van die sijn vreemden aert en loose rancken weten;
Maer die hier onbewust of onervaren zijn
 Vervallen in geraes, door onverwachte pijn:
Ghy sult daerom den visch van desen hooren prijsen,
Ghy sult om desen visch een ander hooren grijsen;
Ey siet! uyt een geval lacht díeen, en díander schreyt:
De min is Pieter-man, daer isíet al geseyt.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001