RIJP OOFT, HAEST GEROOFT.

Wil iemant jonck gewas van groene boomen trecken,
Soo moet hy tot het werck sijn gantsche leden strecken.
Maer komt hy metíer hant ontrent een rijpe peer,
Die scheyt van stonden aen, en sijght in haesten neÍr.
Dus gaetíet met den mensch, wanneer de leste stuypen
Hem prangen aen de ziel of in de leden kruypen;
De jeught is wonder tay, en worstelt met de doodt,
Maer die veel jaren telt, en hoeft maer eenen stoot.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001