DIE ’T SPEL NIET KAN, DIE BLIJFT’ER VAN.

De webben, die de spin gewoon is uyt te setten,
Zijn van gelijcken aert met Venus warre-netten;
Al wat daer omme gaet, dat siet men in de min:
De bie die vlieght’er deur, de mugge blijft’er in.
Leert, jonge lieden, leert door Venus garen breken:
Daer blijft maer kleyn gespuys in spinne-webben steken;
En laet u vryen geest niet binden als een mugh,
Of breeckter deur met kracht, of keert met kunst, te rugh,


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001