IS T OOGH VERRAST, T BEEST IS IN LAST.

Besiet, het moedigh dier de Leuwe staet gebonden,
Om dat men sijnen aert ten lesten heeft gevonden:
Ach! Sampson is gevat, omdat sijn machtigh haer
Wert, door een ontrou wijf, zijn vyandt openbaer.
Wil iemant in der haest zijn vyandt overwinnen,
Die leere sijnen gront en aengebore sinnen.
Want soo hy dat geheim ten vollen weten kan,
Daer is geen twijfel aen, hy iser meester van.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001