VOLWASSEN APPEL EN RIJPE PEER, SIJCHT LICHT TER NEER.

Indien je minnen wilt, en dat met korte swieren,
En stelt u sinnen noyt op al te jonge dieren;
Te licht, eylaes, te licht, en dickmael op een spronck,
Wort iemant daer geseyt: mijn dochter is te jonck.
Een rijper dient u best, daer vrij je veel geruster,
Doch meest indien u lief nu krijght een vlugge suster:
Groen fruyt is wonder tay, ít en wil niet van den tack;
Tast naer een rijpe peer, soo pluckje met gemack.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001