DE WERELT GEBRUYCKENDE, ALS NIET GEBRUYCKENDE.

Siet hier een versche beeck, die met de soute baren
Kan spelen in het diep, oock sonder eens te paren;
Siet! hoe het water raest, sy blijft al even soet
Sy houdt haer eersten aert te midden in den vloet:
Het is een groote deught met alle man te leven
En aen het los gewoel sijn herte niet te geven;
O, die de werelt schiep, en schiep oock even my,
Geeft dat m dese ziel de werelt niet en zy!


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001