TE WYDEN NET, IS STAEGH ONTSET.

Wanneer een grage spin ontsluyt haer broose netten,
En gaetse voor een deur of voor een venster setten,
Hier vlieght een horsel in, en daer een vogel deur,
En elders raeght de meyt en opent grooter scheur;
Siet, daer is dan het tuygh aen alle kant gereten,
Soo dat de vliegen selfs ontkomen door de spleten.
Gesellen, soo ghy wenscht van druck te zijn bevrijt,
Gebruyckt een matigh net, en spant’et niet te wijt.


Ingezonden op: Thursday 19 July 2001