Over Laurens Jz. Coster

In de Nederlandse opvatting van ongeveer de zeventiende tot ongeveer de negentiende eeuw was Coster de ware uitvinder van de boekdrukkunst in plaats van de Duitser Gutenberg. Nog steeds staat in Haarlem een standbeeld van Coster, maar de meeste serieuze geleerden zijn het er al meer dan 100 jaar over eens dat de Duitser toch betere papieren heeft. Desalnietttemin leek het ons goed en juist om de naam van Coster te verbinden aan een project dat beoogt een tegenhanger te zijn van het Amerikaanse Project Gutenberg.

Wat meer informatie over Coster en Gutenberg: