Voetnoot bij: Brieven van de nutteloze toeschouwer VIII

decadentie
En gedurende deze Oorlog hebben de Franschen zich wel op de nobelste wijze gerehabiliteerd.