Middernacht

Louis Couperus

1

Langzaam galmen
         Twalef slagen,
Door den kalmen
         Beemd gedragen,
Als een gillende
         Kreet van smarte,
Plots omtrillende
         't Brekend harte!...

2

En voor Jezus' outer
 Nijgt de nonne neêr.
Heure lippen lisplen,
 Purperloos en flets,
Bij 't nauw-hoorbaar wisplen
 Woorden des gebeds:
`Uwe liefde louter'
 Mijne ziele, o, Heer!'

Als een zilveren lelie straalt
 De maan, door geen wolkje gedoofd,
En heur klare schijnsel daalt
 Op het diep-gebogen hoofd.

Zachtekens, zachtkens slingeren
Hare slanke vingeren
 Heuren rozenkrans,
En elke paerel fonkelt,
Wen 't bidsnoer krinkelend kronkelt,
 Met een matten glans.

 Terwijl in des outers scaûw,
 Gelig-bleek en flauw,
  't Kaarsken schijnt,
  En walmt... en kwijnt...

3

  `Engelenscharen
    Zweven omhoog,
  Tot aan den luchten
    Wolkenboog.

  Harpe na harpe
   Herhale 't lied,
  Dat steeds naar hooger
   Sfeeren vliedt!

  Leliën zijgen
   Alom, alom,
  Kondend de komst
   Van den Bruidegom.

  Engelenwieken
   Beuren u teêr;
  Kom, o, daal neder!
   Kom, o, mijn Heer!

  Prang aan den boezem
   Uw dienares;
  Dat 'k aan Uw lippen
   Kussend me lessch'!

  Zalig verrukken!
   Hemelsch genot!
  Kom, o, daal neder,
   Mijn God, mijn God!'

4

En de galmen
        Der leste slagen
Weg door den kalmen
        Beemd gedragen,
Zijn als een gillende
        Kreet van smart,
Onttrillende...
        Aan 't gebroken hart!...


[Louis Couperus Homepagina] [Coster Pagina]


Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.