<p align=center> [<a target="_top" href="indext.html">Louis Couperus Homepagina</a>] [<a href="/~ljcoster/index.html">Coster Pagina</a>]<br> [<a target="_parent" href="ode.html">Ode hoofdpagina</a>] [<a href="ode12.html">Ode deel XII</a>]<br> <h3>De ode</h3> <p align=right>Louis Couperus</p>

XIII

     Ik wil looven den stam
     Driewerf zegevierende
      Te Olympia ...
     Weelderig Korinthe
     Zal vieren mijn zang
     Xenofon, o edele Oligethide!
   Groote dingen zal ik herdenken u doen!

Een rilling ging den duizenden door ... Een rilling als van koorts joeg door Kallirhoë ... Een rilling zag zij sidderen over den sterken held, die daar, vlak bij, gezeten was, stil en vroom: Xenofon van Korinthe ...

           Korinthiër!

zong de zanger den overwinnaar toe.

   Wel vaak brachten de Olympische dagen
      Festoen beurende Horen
      Der zege palmen
   Aan uwe edele deugden,
Die in de gewijde perken triumfeerden!
   Gij dus, o opperste god!
   Machtige Zeus van Olympia!
   Gun, dat ik Xenofon zing.
   Nu hij op de Olympische velden
    Overwinnaar bleef in den vijfkamp:
   Zege nimmer nog door sterfling behaald!
         Twee malen reeds
   Bekranste de Isthmische kroon
      Zijn jeugdig hoofd
En te Nemea was zijne glorie nog niet overstraald!
Zijn vader, Thessalos, met de voeten rap,
Leeft in onsterfelijke herinnering voort
   Aan de Alfeïsche oeveren ...
   Zijn zoon, Xenofon, gij!
   Te Delphi
Zegevierde reeds in den Loopwedstrijd
En triumfeerde bij Pallas Athene's Feest
   Zeven malen, zéven malen!!
   Maar er zij maat in mijn zang,
   En alle Xenofons overwinningen
Wil ik niet melden om matig te zijn ...


<p align=center> [<a href="ode.html">Ode hoofdpagina</a>] [<a href="ode14.html">Ode deel XIV</a>]<br> [<a target="_top" href="indext.html">Louis Couperus Homepagina</a>] [<a href="/~ljcoster/index.html">Coster Pagina</a>] </p> <hr> <address> <em>Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl)</em>.<br> Opmerkingen aan: <A href="mailto:coster@dds.nl"><em>coster@dds.nl</em></A>.<br> </address> <hr> <p>De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met <a href="mailto:coster@dds.nl">coster@dds.nl</a> wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden. <hr> <address></address> <!-- hhmts start --> Last modified: Sun Apr 21 03:42:04 METDST 1996 <!-- hhmts end -->