Deze aan de Openbaring van Johannes bijzondere benaming van den Heiligen Geest ziet op de volmaaktheid en verscheidenheid Zijner gaven en werkingen, welke eigenschap overal in de allegorische taal van de profetische schaduwen des Ouden Testaments, zoowel als in dit heilige Boek van den Aposte-Profeet, door het zevental wordt te kennen gegeven.