ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

ALFONSUS DE EERSTE

TREURSPEL


PERSONAADJEN.

 

DON ALFONSUS, Zoon en opvolger vanGraaf Hendrik vanPortugal.

DONA MATHILDA, zijne Echtgenote.

DONA THERESIA, Weduwe van Graaf Hendrik, moeder van Don Alfonsus en hertrouwd met

DON FREDINAND PERES, Graaf de TRAVA, Castiljaansch Edelman.

DON EGAS MONIZ, Portugeesch Edelman, opvoeder van Don Alfonsus.

OMAR,Afgezant van den Oppervorst der Mooren.

DON LORENZO D’AGANIL, Hoofd vanDon Alfonsus Lijfwacht.

DON PEDRO D’AVILA, Hoofd van Graaf de Travans Lijfwacht.

DONA LEONORA, Vertrouwde van Dona Mathilda.

Een Schildknaap.

Spaansche en Portugeesche Edellieden, aan de Trava gehecht, met DON ALONSO GOMEZ aan hun hoofd.

Porugeesche Edellieden.

Lijfwachten van Don Alfonsus en de Trava

Het Toonneel is te Guimaraens, de toemalige Hoofdstad, liggende op de rivier den Ave. Het Eerste, Vierde en Vijfde Bedrijf speelt in het Paleis van Don Alfonsus,, het Tweede en Derde Bedrijf in dat van den Graaf de Trava. — Het stuk neemt een aanvang tegen den middag van den eenen dag en eindigt tegen dien van den volgenden. Tusschen het Derde en Vierde Bedrijf onderstelt men de ruimte van éénen nacht.


INHOUDSOPGAVE

Eerste Bedrijf

Tweede Bedrijf

Derde Bedrijf

Vierde Bedrijf

Vijfde Bedrijf


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 19 juli 1997