ISA─C DA COSTA (1798-1860)

 

DE PERZEN (1816)

 

DRAMATISCH DICHTSTUK


PERSONAADJEN.

Xerxes, Koning van PerziŰ.
Atossa, weduwe van Darius en moeder van Xerxes.
REI VAN PERZISCHE GRIJSAARTS.
DE SCHIM VAN DARIUS.
EEN BODE

Het Tooneel is te Suze, in den voorhof van het koninklijk paleis, naby het graf van DARIUS.


INHOUDSOPGAVE

EERSTE TOONEEL

TWEEDE TOONEEL

DERDE TOONEEL

VIERDE TOONEEL

VIJFDE TOONEEL

ZESDE TOONEEL

ZEVENDE TOONEEL

ACHTSTE TOONEEL

NEGENDE TOONEEL

PROEVE VAN OVERWERKING (1853)


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 2 januari 1997