ISAC DA COSTA (1798-1860)

DE PERZEN (1816)

 

ZEVENDE TOONEEL

DE REI, ATOSSA

DE REI.

Helaas! hoe wordt onze angst vermeerderd, daar zijn moed
ons nieuwe jammren in de toekomst heeft verkond!

ATOSSA.

Gerechte Gon! ziet ner op alles wat wy lijden!
Moet hoe veel zorgen heeft mijn moederhart te strijden,
wanneer ’t den hoon herdenkt eens zoons, ter naauwernood,
van dekking zelfs beroofd, ontkomen aan den dood!
Ik keer een oogwenk in d’ ontsierde vorstenwoning,
en poog te rug te zijn voor de aankomst van den koning;
mijn zorg verschaft hem dra een schitterend gewaad,
Vloekwaardig, die zijn kroost in ’t ongeluk verlaat!


INHOUD „De Perzen”

Zesde tooneel

Achtste tooneel


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 2 januari 1997