ISA─C DA COSTA (1798-1860)

PROMETHEUS

DRAMATISCH DICHTSTUK

NAAR

ESCHYLUS

Nec fulminantis magna Jovis manus!


PERSONAADJEN.

PROMETHEUS,
VULCAAN,
DE WRAAKGODIN,
OCEAAN,
IÍ,
MERCURIUS,
REI VAN ZEENIMFEN

INHOUD

EERSTE TOONEEL

TWEEDE TOONEEL

DERDE TOONEEL

VIERDE TOONEEL

VIJFDE TOONEEL

ZESDE TOONEEL

ZEVENDE EN LAATSTE TOONEEL


AANTEKENINGEN:

Prometheus (Grieks) een Titan, zoon van Japetus, de naam betekent ’die vooruitdenkt’, Hij een tegenstander van Zeus, door hem uit het slijk der aarde geschapen.Prometheus roofde het vuur voor de mensen, dat Zeus hun onthield, in een vlierstok uit de hemel. Zeus zond daarop tot straf van de mensheid Pandora en liet Prometheus door Hephaestus aan een rots ketenen, waar een adelaar overdag zijn lever, die ’s nachts weer aangroeide, kwam uitpikken, tot Heracles de adelaar doodde, Prometheus bevrijdde en hem met Zeus verzoende.

Vulcaan (Vulcanus, Volcanus), de Romeinse god van het vuur en van de bewerking der metalen , echter ook beschermer tegen brand.

Oceaan (Oceanus), oudste zoon van Uranus en Gaea, oudste der Titanen, god van de wereldzee die de aarde omspoelt; volgens Hesiodus bij Tethys de vader van alle wateren, riviergoden en stroomnimfen.

, dochter van Inachus van Argos, priesteres,geliefde van Zeus, uit wraak door Hera in een koe herschapen en onder bewaking gesteld van Argus, die echter door Hermes gedood werd. Toen kwelde Hera haar door een horzel, en om aan die pijniging te ontkomen zwierf Io lang over de aarde rond, totdat zij in Egypte haar vroegere gedaante terugkreeg en de moeder werd van Zeus’ zoon Epaphus, die Memphis stichtte.

Mercurius, bij de Romeinen god van de handel en winst, vriend der reizenden, vooral der kooplieden; overigens geheel met de Griekse Hermes ge´dentificeerd.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 22 januari 1997