ISA─C DA COSTA (1798-1860)

OP HET NA DEN DOOD GEMAAKTE

AFBEELDSEL VAN BILDERDIJK

Wie rust daar? — Bilderdijk, thands in zijne eeuwge woning!
Hoe leefde hy? Miskend. Wat was hy? Dichterkoning.
In al wat weetbaar is, aan Waarheid slechts gehecht,
doorvorscher by haar licht, en strijder voor haar recht!
Het wonder van zijne eeuw, ofschoon haar tegenstander!
In alles — zich gelijk, in alles — Nederlander!
en die, schoon roem op roem zijn voorhoofd overlaadt,
geen roem verlangde, dan in Christus bloedzoensmaad!


Ingezonden: 17 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk