ISA─C DA COSTA (1798-1860)

IN HET ALBUM VAN DR. A. DE VRIES.

Een vriend van Bilderdijk vraagt van mijn pen een woord,
   een grijsaard, hoog vereerd, wil van mijn hand een teeken…
gewillig! zoo mijn ziel zich-zelf hier uit mag spreken,
   en vieren aan haar zucht een loop, door niets gestoord.
De Vries! zie daar de zucht. By ’t rijpen van de grijsheid
   geeft deugd noch wetenschap de ware kracht aan ’t hart.
o! Klemmen we ons aan ’t Woord der ongeschapen Wijsheid,
   tot wier verkondiging ook Gy geroepen werdt.

      2 Jan. 1845.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 28 juli 1997.