ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

B E D E.

O Vader der Lichten! ik roep om genade,
   uit mij stikdonkren zielenood!
Gy, slaat Ge in zijn vallen het muschken nog gade,
   o! weer van my den zondaarsdood!
Gy regelt den loop van de dolende starren, —
Gy kunt uit hun krijg de elementen ontwarren, —
   Uw sterremantel dekt het Al!
O! wil my, by ’t stilstaan weldra van mijn leven,
   mijn daden, mijn spreken, mijn denken vergeven -
   en leer my hoe ik sterven zal.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 20 mei 1997.