ISA─C DA COSTA (1798-1860)

BEURTZANG

VOOR EEN DRIETAL KINDEREN

OP DE KOPEREN BRUILOFT HUNNER OUDERS.

A.

Het koper zelf brengt feesten mede,
daar waar de Heer Zijn gunst gebiedt.
Wy mengen dankbaar onze bede
by ’t ouderlijke vreugdelied,
voor zes paar jaren volgemeten
van heil, hun hier reeds toegeleid;
voor zegens nimmer te vergeten,
en in verband met de eeuwigheid!

B.

God wil dat koper nog verklaren
tot zilver, glinstrend van rondsom,
tot zilver, achtbaar als de haren
van een gewenschten ouderdom! —
En dan, dat zilver weŕr doen rijzen
tot goud, gelouterd in de vlam,
waar de Engelen den glans van prijzen,
omdat die van Gods liefde kwam.

C.

Maaar koper, zilver, goud op aarde
versmolten eenmaal in het niet.
Daar blinkt een feest van rijker waarde
uw harten tegen in ’t verschiet.
Eens viert gy eeuwig (zij het spade!)
in ’t onverdeflijk Vaderland
een bruiloftsfeest (door Gods genade!)
van onverbreekbaar diamant!


Ingezonden: 23 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk