ISA─C DA COSTA (1798-1860)

AAN MEVROUW DE DOUAIRI╚RE

CALKOEN, GEB. VAN DE POLL,

IN ANTWOORD OP EEN GESCHENK VAN VRUCHTEN.

Neen! den druif van Ipenrode streeft geen moerbei van het Y
noch de heuschheid harer Vrouwe Ruimzichts zwakker zucht op zy.
Maar geen kampstrijd, zelfs van heuschheid, werd van weŕrzy ook bedoeld.
Slechts by ’t uiten van een vriendschap, vast gegrond en diep gevoeld,
t’ zaam genieten van den rijkdom van eens Scheppers heerlijkheid,
t’ zaam verheffen van de liefde van een Heiland, neŕrgeleid
in ’t omhulsel van den wijngaard, van den wijnstok, van den wijn,
die van hooge heilgeheimen teedre zinnebeelden zijn.

      1847.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 30 juli 1997.