ISA─C DA COSTA (1798-1860)

D I C H T R E G E L E N

DEN HR. EN MEVR. W. DE CLERQ

TOEGEZONDEN
OP DEN MORGEN VAN HUN ZILVEREN FEEST,
MET EEN KRISTALLEN BOKAAL.

Met uwen God ontwaakt, by d' aanvang van een dag,
die in zijn scheemring zoo veel dankstof begen mag,
zij 't Bruidegom en Bruid! aan Vriendschaps hand gegeven
den kelk U aan te biŕn, die, lovend opgeheven,
op dit gezegend feest aan Hem geheiligd word',
die voor uw zielen eens Zijn ziel heeft uitgestort,
die van Zijn liefde en trouw u steeds opnieuw verzeker',
die tot in eeuwigheid het deel blijv'van uw beker!

1843.


Ingezonden: 24 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk