ISAńC DA COSTA (1798-1860)

OP EENE

VIJF EN TWINTIGJARIGE ECHTGEDACHTENIS.

Half een vijftigtal van jaren
t' zaam gedragen op de baren
van de ruime levenszee,
met verwisslend wel en wee!
Dat het feest zij in uw huis,
hoe ook vaak beproefd in kruis!
Is het vreugde? —
God verheugde!
Waren 't tranen? — God verzoet!
En voor allen die gelooven,
maak' het Jesus-zelf daarboven
alles — en oneindig — goed!

1840.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 21 juli 1997.