ISAńC DA COSTA (1798-1860)

DE EENJARIGE HANNA

AAN

HARE LIEVE MOEDER EN MIN.

Gelijk gy, Moederlief! uw Hanna hebt gevoedsterd,
met eigen melk gelaafd, en op uw schoot steeds koestert,
   zoo lave u door Zijn woord de moederliefde Gods,
   met water uit de Bron, met honig uit de Rots

      1836.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 21 juli 1997.