ISAC DA COSTA (1798-1860)

DEN HEER J. A. VAN EYKEN,

BY ZIJN VERTREK NAAR ELBERFELD.

Van Eyken! met uw gaaf van pozy in tonen,
   neem Nerlands heilgroet me naar ’t vriendlijk Elberfeld,
waarhenen ’t broederhart van Maas- en Amstezonen
   met deze stille be u zegenend verzelt:
Dat ook aldaar de vlucht van uw geleerd akkoorden,
geheiligd aan de bron der hoogste waarheidswoorden,
   nog menig ziel verrukk’, bevrijd door Chritusbloed,
   en als op vleugelen voer’ den Heiland in ’t gemoet.

            1854.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 25 mei 1997.