ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

        F E E S T W E N S C H

AAN MIJNE DIERBARE VROUW OP HARE VERJAARDAG

         1850.

Voor ieder jaar Uws levens,
   my in Gods gunst gespaard, —
voor elken dag en stonde
   van onzen band op aard, —
voor iedere ademhaling
   der moeder van mijn kroost,
der getrouwe Gezelline,
   naast God mijn steun en troost. —

Voor ieder straal van vreugde —
   voor ieder teug van smart,
te zamen opgevangen
   in ’t saamengestrengeld hart, —
voor ieder van die weldaân
   aan leven, ziel en huis,
gevloten uit zijn volheid
   ten prijs des bloeds van ’t Kruis, —

Voor elke nieuwe leiding,
   genoten op het pad,
dat onder licht en duister
   ons voert ter hemelstad, —
zij onze God en Heiland
   met hart en mond geloofd,
en moge een versche zegen
   beregenen Uw hoofd!

Wy heffen jubelvierend
   den dank- en feestkelk op,
geliefde gade en moeder!
   en dat by ieder drop
ons hart die liefde proeve,
   die ieder liefdeblijk
wil heiligen tot een voorsmaak
   van Zijn gezegend rijk!


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 20 mei 1997.