ISAC DA COSTA (1798-1860)

TER BRUILOFT

VAN

MR. HENDRIK JACOB KOENEN

EN

JONKVR. DIONISIA CATHARINA VAN HALTEREN.

Heil Bruidegom en Bruid, elkar van God gegeven
voortaan in lief en leed voor altoos lotgemeen!
Heil by den ingang van uw nieuw, verdubbeld leven,
gy, door Zijn Woord verklaard niet langer twee, maar n!
Moogt ge ieder nieuwe zon, aan n disch gezeten,
door d’ eigen drank gelaafd, en door m brood gevoed,
uw harten vol van heil, God lovend, welkom heeten,
en roemen drin ’t meest — ’t Is vrucht van Jesus bloed!


Ingezonden: 17 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk