ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

IN HET ALBUM VAN HET TIENJARIG DOCHTERTJE

VAN MR. F. J. J. BARON VAN HEEMSTRA.

O dochter van een huis, waar Jezus naam in eer is!
Steeds blijke ’t ook aan u, dat Hy uw deel, uw Heer is.
      Belijd Hem, dien Hem, hang hem aan!
      Nooit werd die keus te vroeg gedaan.

1857.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 27 mei 1997.