Isańc da Costa

(1798-1860)


Mr Isańc da Costa was lid van een oude Portugees-joodse familie. Onder invloed van zijn vriend en leermeester Willem Bilderdijk zette hij zich aan het dichten en bekeerde hij zich tot een tamelijk strenge variant van de gereformeerde kerk.

Tegenwordig is hij vooral bekend als aartsreactionair (een van zijn bekendste werken was een pamflet met de titel Bezwaren tegen de geest der eeuw) en als een enigszins pathetisch dichter. Dat hij ook echt mooie en leesbare gedichten heeft geschreven, hopen we met deze pagina te bewijzen.


Er is een indeling gemaakt in toneelstukken, lange en korte gedichten. De lange en korte gedichten zijn alfabetisch gerangschikt.


Toneelstukken