ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

AAN EEN GEDOOPTEN ISRAELIET

MET EEN BIJBEL.

Van Gods onfeilbaar Woord die afschrift aangeboôn
aan d’ in zijn Goëls naam gedoopten Abrams-Zoon,
met deze uit aller hart gevloten zegenbede:
Genade zij uw deel, barmhartigheid en vrede,
by ’t lichten dezer lamp op ’t enge levenspad,
dat over Bergen heen voert naar de Hemelstad.

         1850.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 26 mei 1997.