ISAńC DA COSTA (1798-1860)

IN DEN BIJBEL VAN EEN JEUGDIG ECHTPAAR.

Van God bevoorrecht paar, in ’t bloeien uwer dagen
vereenigd om te zaam Zijn zalig jok te dragen!
Een lamp zij voor uw voet, een zon blijve op uw pad,
langs ’t u gegunde spoor nar de eeuwge vredestad,
dat Woord, voor eeuw aan eeuw onfeilbaar neÍrgeschreven,
die Schrift, door d’ eeuwgen Geest Zijn’ heilgen ingegeven!
Het zout by vreugde en vreÍ, het zoet by kamp en kruis,
de vraagbaak van uw hart, het wetboek van uw huis,
de noordstr, die op aard uw weg en gangen regelt,
’t bewijs der erfnis, u verzekerd en verzegeld,
’t getuignis van den Heer, wiens vlekloos offerbloed
voor hart en huis by God gesta‚g verzoening doet!
Met door Zijn Woord en Geest steeds versch hergeven krachten
welzalig die Hem dient! welzalig die Hem wachten!

            1854.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 25 mei 1997.