ISA─C DA COSTA (1798-1860)

AAN DEN HEER JOHANNES MULLER.

IN HET MY AANGEBODEN EXEMPLAAR VAN

’T VERS „AAN NEDERLAND” ENZ.

De Drukkunst schenk’ der taal, in maatklank meŕrgeleid,
vermenigvuldiging, verspreiding, duurzaamheid!
Toch is eens menschen woord weldra in lucht vervlogen.
Maar had mijn needrig lied iets goeds in ’s Heeren oogen,
zoo prent het Zijne kracht in ’t hart van klein en groot!
Dit, Muller! was de wensch, die uit uw boezem vloot.
Wy willen ons ook hier dat zielsgevoel niet schamen,
maar griffen op dit blad uw en mijn beŕ te zamen.

   29 April 1844


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 28 juli 1997.