ISA─C DA COSTA (1798-1860)

KERSTZANGEN.

IV.

SLOTZANG.

[Stem: Psalm XL.]

Looft den Vader, looft den Zoon,
looft den Geest, op Englentoon!
Dat de stem der Bruid zich paar’
aan ’t gejuich der Geestenschaar!
Laat de Kerk alom gewagen
van ’t Besluit, aan haar verklaard!
Eere aan God, en Vrede op aard,
en in menschen Welbehagen!


E-mail: J.R. van Wijk

Ingezonden:15 juli 1997