Ik dacht aan Graaf Lodewijk, broeder en rechterhand van den grooten Zwijger.