ISA─C DA COSTA (1798-1860)

LOFZEGGING.

   Ja, Hem, die ons heeft lief gehad, zij de eer,
   het Lam van God en aller heeren Heer!
en aan den Geest, te zamen Een en Zeven,
uit Wien de volheid stroomt van Liefde en Leven!
   en aan Die is, Die was, Die wezen zal!
   drieŰenig God, die, Schepper van ’t Heelal,
zich menschen kocht ten scheppings-eerstelingen,
om voor den troon Zijn Godheid lof te zingen;
   een lof, die nooit een Engel brengen mocht! —
   door ’t bloed des Lams zijn zondaars vrijgekocht.

1843.


Ingezonden: 24 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk