ISA─C DA COSTA (1798-1860)

AAN JONKVROUWE W.L. VAN LOON

BY HARE ECHTVEREENIGING MET

JHR. MR. P.L. ELOUT VAN SOETERWOUDE.

MET ZIJNS BROEDERS CAPADOSE’S VERHAAL VAN HET STERFBED ZIJNS ZOONS.

De glans der jeugd,
de dag der vreugd,
waar ’t hart op Jesus Christus ziet,
schuwt d’ aanblik dezer rouwkleur niet.
God maakt zich groot
aan Canaas Bruiloftsdisch, en in der Zijnen dood.

20 April 1845.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 28 juli 1997.