ISA─C DA COSTA (1798-1860)

A A N   N.   B E E T S,

BY DE TERUGZENDING VAN EEN VAN HEM GELEEND

KAARTJE VAN HAARLEMS OMSTREKEN.

Wijs Herder! wijs nog lang aan zoekenden den weg.
Dat de Opperherder op uw arbeid Amen zegg’!

Haamsteede 1847.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 29 juli 1997.